《笠翁对韵》注音版 【热点话题】

作者:故事兔

《笠翁对韵》是从前人们学习写作近体诗、词,用来熟悉对仗、用韵、组织词语的启蒙读物。作者李渔,号笠翁,因此叫《笠翁对韵》。以下是本站小编为大家带来的《笠翁对韵》注音版,希望能帮助到大家!

 《笠翁对韵》注音版

 《笠翁对韵》全注音

《笠翁对韵》注音版 【热点话题】

 清qīng 李渔lǐyú

 一yī 东dōng

 天tiān对duì地dì,雨yǔ对duì风fēng。大dà陆lù对duì长cháng空kōng。山shān花huā对duì海hǎi树shù,赤chì日rì对duì苍cāng穹qióng。雷léi隐yǐn隐yǐn,雾wù蒙mēng蒙mēng。日rì下xià对duì天tiān中zhōng。风fēng高gāo秋qiū月yuè白bái,雨yǔ霁jì晚wǎn霞xiá红hóng。牛niú女nǚ二èr星xīng河hé左zuǒ右yòu,参shēn商shāng两liǎng曜yào斗dòu西xī东dōng。十shí月yuè塞sāi边biān,飒sà飒sà寒hán霜shuāng惊jīng戍shù旅lǚ;三sān冬dōng江jiāng上shàng,漫màn漫màn朔shuò雪xuě冷lěng鱼yú翁wēng。

 河hé对duì汉hàn,绿lǜ对duì红hóng。雨yǔ伯bó对duì雷léi公gōng。烟yān楼lóu对duì雪xuě洞dòng,月yuè殿diàn对duì天tiān宫gōng。云yún叆ài叇dài,日rì曈tóng朦méng。

 腊là屐jī对duì渔yú蓬péng。过guò天tiān星xīng似sì箭jiàn,吐tǔ魂hún月yuè如rú弓gōng。

 驿yì旅lǚ客kè逢féng梅méi子zi雨yǔ,池chí亭tíng人rén挹yì荷hé花huā风fēng。茅máo店diàn村cūn前qián,皓hào月yuè坠zhuì林lín鸡jī唱chàng韵yùn;板bǎn桥qiáo路lù上shang,青qīng霜shuāng锁suǒ道dào马mǎ行xíng踪zōng。

 山shān对duì海hǎi,华huá对duì嵩sōng。四sì岳yuè对duì三sān公gōng。宫gōng花huā对duì禁jìn柳liǔ,塞sāi雁yàn对duì江jiāng龙lóng。清qīng暑shǔ殿diàn,广guǎng寒hán宫gōng。

 拾shí翠cuì对duì题tí红hóng。庄zhuāng周zhōu梦mèng化huà蝶dié,吕lǚ望wàng兆zhào飞fēi熊xióng。

 北běi牖yǒu当dāng风fēng停tíng夏xià扇shàn,南nán帘lián曝pù日rì省shěng冬dōng烘hōng。鹤hè舞wǔ楼lóu头tóu,玉yù笛dí弄nòng残cán仙xiān子zǐ月yuè;凤fèng翔xiáng台tái上shàng,紫zǐ箫xiāo吹chuī断duàn美měi人rén风fēng。

 二èr 冬dōng

 晨chén对duì午wǔ,夏xià对duì冬dōng。下xià晌shǎng对duì高gāo舂chōng。青qīng春chūn对duì白bái昼zhòu,古gǔ柏bǎi对duì苍cāng松sōng。垂chuí钓diào客kè,荷hé锄chú翁wēng。仙xiān鹤hè对duì神shén龙lóng。凤fèng冠guān珠zhū闪shǎn烁shuò,螭chī带dài玉yù玲líng珑lóng。三sān元yuán及jí第dì才cái千qiān顷qǐng,一yī品pǐn当dāng朝cháo禄lù万wàn钟zhōng。花huā萼è楼lóu前qián,仙xiān李lǐ盘pán根gēn调diào国guó脉mài;沉chén香xiāng亭tíng畔pàn,娇jiāo杨yáng擅shàn宠chǒng起qǐ边biān风fēng。

 清qīng对duì淡dàn,薄báo对duì浓nóng。暮mù鼓gǔ对duì晨chén钟zhōng。山shān茶chá对duì石shí菊jú,烟yān锁suǒ对duì云yún封fēng。金jīn菡hàn萏dàn,玉yù芙fú蓉róng。绿lǜ绮qǐ对duì青qīng锋fēng。早zǎo汤tāng先xiān宿xiǔ酒jiǔ,晚wǎn食shí继jì朝cháo饔yōng。唐táng库kù金jīn钱qián能néng化huà蝶dié,延yán津jīn宝bǎo剑jiàn会huì成chéng龙lóng。巫wū峡xiá浪làng传chuán,云yún雨yǔ荒huāng唐táng神shén女nǚ庙miào;岱dài宗zōng遥yáo望wàng,儿ér孙sūn罗luó列liè丈zhàng人rén峰fēng。

 繁fán对duì简jiǎn,叠dié对duì重zhòng。意yì懒lǎn对duì心xīn慵yōng。仙xiān翁wēng对duì释shì伴bàn,道dào范fàn对duì儒rú宗zōng。花huā灼zhuó灼zhuó,草葺葺cǎoqìqì。浪làng蝶dié对duì狂kuáng蜂fēng。数shù竿gān君jūn子zǐ竹zhú,五wǔ树shù大dài夫fu松sōng。高gāo皇huáng灭miè项xiàng凭píng三sān杰jié,虞yú帝dì承chéng尧yáo殛jí四sì凶xiōng。内nèi苑yuàn佳jiā人rén,满mǎn地dì风fēng光guāng愁chóu不bú尽jìn;边biān关guān过guò客kè,连lián天tiān烟yān草cǎo憾hàn无wú穷qióng。

 三 江

 奇qí对duì偶ǒu,只zhǐ对duì双shuāng。大dà海hǎi对duì长cháng江jiāng。金jīn盘pán对duì玉yù盏zhǎn,宝bǎo烛zhú对duì银yín釭gāng。朱zhū漆qī槛kǎn,碧bì纱shā窗chuāng。舞wǔ调diào对duì歌gē腔qiāng。汉hàn兴xìng推tuī马mǎ武wǔ,夏谏著尨逄xiàjiànzhùmángpáng。四sì收shōu列liè国guó群qún王wáng服fú,三sān筑zhù高gāo城chéng众zhòng敌dí降jiàng。跨kuà凤fèng登dēng台tái,潇xiāo洒sǎ仙xiān姬jī秦qín月yuè玉yù;斩zhǎn蛇shé当dāng道dào,英yīng雄xióng天tiān子zǐ汉hàn刘liú邦bāng。

 颜yán对duì貌mào,像xiàng对duì庞páng。步bù辇niǎn对duì徒tú杠gàng。停tíng针zhēn对duì搁gē竺zhú,意yì懒lǎn对duì心xīn降jiàng。灯dēng闪shǎn闪shǎn,月yuè幢zhuàng幢zhuàng。揽lǎn辔pèi对duì飞fēi艎huáng。柳liǔ堤dī驰chí骏jùn马mǎ,花huā院yuàn吠fèi村cūn尨máng。酒jiǔ量liàng微wēi熏xūn琼qióng杳yǎo颊jiá,香xiāng尘chén没méi印yìn玉yù莲lián双shuāng。诗shī写xiě丹dān枫fēng,韩hán夫fū幽yōu怀huái流liú节jié水shuǐ;泪lèi弹dàn斑bān竹zhú,舜shùn妃fēi遗yí憾hàn积jī湡yú江jiāng。

 四 支zhī

 泉quán对duì石shí,干gàn对duì枝zhī。吹chuī竹zhú对duì弹dàn丝sī。山shān亭tíng对duì水shuǐ榭xiè,鹦yīng鹉wǔ对duì鸬lú鹚cí。五wǔ色sè笔bǐ,十shí香xiāng词cí。泼pō墨mò对duì传chuán卮zhī。神shén奇qí韩hán干gàn画huà,雄xióng浑hún李lǐ陵líng诗shī。几jǐ处chù花huā街jiē新xīn夺duó锦jǐn,有yǒu人rén香xiāng径jìng淡dàn凝níng脂zhī。万wàn里lǐ烽fēng烟yān,战zhàn士shì边biān头tóu争zhēng宝bǎo塞sāi;一yī犁lí膏gāo雨yǔ,农nóng夫fū村cūn外wài尽jìn乘chéng时shí。

 俎zǔ对duì醢hǎi,赋fù对duì诗shī。点diǎn漆qī对duì描miáo脂zhī。瑶yáo簪zān对duì珠zhū履lǚ,剑jiàn客kè对duì琴qín师shī。沽gū酒jiǔ价jià,买山资mǎishānzī。国guó色sè对duì仙xiān姿zī。晚wǎn霞xiá明míng似sì锦jǐn,春雨细如丝chūnyǔxìrúsī。柳liǔ绊bàn长cháng堤dī千qiān万wàn树shù,花huā横héng野yě寺sì两liǎng三sān枝zhī。紫zǐ盖gài黄huáng旗qí,天tiān象xiàng预yù占zhàn江jiāng左zuǒ地dì;青qīng袍páo白bái马mǎ,童tóng谣yáo终zhōng应yìng寿shòu阳yáng儿ér。

 箴zhēn对duì赞zàn,缶fǒu对duì卮zhī。萤yíng炤zhào对duì蚕cán丝sī。轻qīng裾jū对duì长cháng袖xiù,瑞ruì草cǎo对duì灵líng芝zhī。流liú涕tì策cè,断duàn肠cháng诗shī。喉hóu舌shé对duì腰yāo肢zhī。云yún中zhōng熊xióng虎hǔ将jiàng,天tiān上shàng凤fèng凰huáng儿ér。禹yǔ庙miào千qiān年nián垂chuí桔jú柚yòu,尧yáo阶jiē三sān尺chǐ覆fù茅máo茨cí。湘xiāng竹zhú含hán烟yān,腰yāo下xià轻qīng纱shā笼lóng玳dài瑁mào;海hǎi棠táng经jīng雨yǔ,脸liǎn边biān清qīng泪lèi湿shī胭yān脂zhī。

 争zhēng对duì让ràng,望wàng对duì思sī。野yě葛gě对duì山shān栀zhī。仙xiān风fēng对duì道dào骨gǔ,天tiān造zào对duì人rén为wéi。专zhuān诸zhū剑jiàn,博bó浪làng椎chuí。经jīng纬wěi对duì干gàn支zhī。位wèi尊zūn民mín物wù主zhǔ,德dé重zhòng帝dì王wáng师shī。望wàng切qiē不bù妨fáng人rén去qù远yuǎn,心xīn忙máng无wú奈nài马mǎ行háng迟chí。金jīn屋wū闭bì来lái,赋fù乞qi茂mào林lín题tí柱zhù笔bǐ;玉yù楼lóu成chéng后hòu,记jì须xū昌chāng谷gǔ负fù囊náng词cí。

 五 微wēi

 贤xián对duì圣shèng,是shì对duì非fēi。觉jiào奥ào对duì参cān微wēi。鱼yú书shū对duì雁yàn字zì,草cǎo舍shě对duì柴chái扉fēi。鸡jī晓xiǎo唱chàng,雉zhì朝cháo飞fēi。红hóng瘦shòu对duì绿lǜ肥féi。举jǔ杯bēi邀yāo月yuè饮yǐn,骑qí马mǎ踏tà花huā归guī。黄huáng盖gài能néng成chéng赤chì壁bì捷jié,陈chén平píng善shàn解jiě白bái登dēng危wēi。太tài白bái书shū堂táng,瀑pù泉quán垂chuí地dì三sān千qiān尺chǐ;孔kǒng明míng祀sì庙miào,老lǎo柏bǎi参cān天tiān四sì十shí围wéi。

 戈gē对duì甲jiǎ,幄wò对duì帏wéi。荡dàng荡dàng对duì巍wēi巍wēi。严yán滩tān对duì邵shào圃pǔ,靖jìng菊jú对duì夷yí薇wēi。占zhàn鸿hóng渐jiàn,采cǎi凤fèng飞fēi。虎hǔ榜bǎng对duì龙lóng旗qí。心xīn中zhōng罗luó锦jǐn绣xiù,口kǒu内nèi吐tǔ珠zhū玑jī。宽kuān宏hóng豁huò达dá高gāo皇huáng量liàng,叱chì咤zhà暗àn哑yǎ霸bà主zhǔ威wēi。灭miè项xiàng兴xìng刘liú,狡jiǎo兔tù尽jìn时shí走zǒu狗gǒu死sǐ;连lián吴wú拒jù魏wèi,貔pí貅xiū屯tún处chù卧wò龙lóng归guī。

 衰shuāi对duì盛shèng,密mì对duì稀xī。祭jì服fú对duì朝cháo衣yī。鸡jī窗chuāng对duì雁yàn塔tǎ,秋qiū榜bǎng对duì春chūn闱wéi。乌wū衣yī巷xiàng,燕yàn子zi矶jī。久jiǔ别bié对duì初chū归guī。天tiān姿zī真zhēn窈yǎo窕tiǎo,圣shèng德dé实shí光guāng辉huī。蟠pán桃táo紫zǐ阙què来lái金jīn母mǔ,岭lǐng荔lì红hóng尘chén进jìn玉yù妃fēi。霸bà主zhǔ军jūn营yíng,亚yà父fù丹dān心xīn撞zhuàng玉yù斗dòu;长cháng安ān酒jiǔ市shì,谪zhé仙xiān狂kuáng兴xìng换huàn银yín龟guī。

 六 鱼yú

 羹gēng对duì饭fàn,柳liǔ对duì榆yú。短duǎn袖xiù对duì长cháng裾jū。鸡jī冠guān对duì凤fèng尾wěi,芍sháo药yào对duì芙fú蕖qú。周有若zhōuyǒuruò,汉hàn相xiāng如rú。玉yù屋wū对duì匡kuāng庐lú。月yuè明míng山shān寺sì远yuǎn,风fēng细xì水shuǐ亭tíng虚xū。壮zhuàng士shì腰yāo间jiān三sān尺chǐ剑jiàn,男nán儿ér腹fù内nèi五wǔ车chē书shū。疏shū影yǐng暗àn香xiāng,和hé靖jìng孤gū山shān梅méi蕊ruǐ放fàng;轻qīng阴yīn清qīng昼zhòu,渊yuān明míng旧jiù宅zhái柳liǔ条tiáo舒shū。

 吾wú对duì汝rǔ,尔ěr对duì余yú。选xuǎn授shòu对duì升shēng除chú。书shū籍jí对duì药yào柜guì,耒lěi耜sì对duì耰yōu锄chú。参cān虽suī鲁lǔ,回huí不bù愚yú。阀fá阅yuè对duì阎yán闾lǘ。诸zhū侯hóu知zhī乘chéng国guó,命mìng妇fù七qī香xiāng车chē。穿chuān云yún采cǎi药yào闻wén仙xiān犬quǎn,踏tà雪xuě寻xún梅méi策cè蹇jiǎn驴lǘ。玉yù兔tù金jīn乌wū,二èr气qì精jīng灵líng为wéi日rì月yuè;洛luò龟guī河hé马mǎ,五wǔ行xíng生shēng克kè在zài图tú书shū。

 欹qī对duì正zhèng,密mì对duì疏shū。囊náng橐tuó对duì苞bāo苴jū。罗luó浮fú对duì壶hú峤qiáo,水shuǐ曲qǔ对duì山shān纡yū。骖cān鹤hè驾jià,待dài鸾luán舆yú。杰jié溺nì对duì长cháng沮jǔ。搏bó虎hǔ卞biàn庄zhuāng子zǐ,当dāng熊xióng冯féng婕jié妤yú。南nán阳yáng高gāo土tǔ吟yín梁liáng妇fù,西xī蜀shǔ才cái人rén赋fù子zǐ虚xū。三sān径jìng风fēng光guāng,白bái石shí黄huáng花huā供gòng杖zhàng履lǚ;五wǔ湖hú烟yān景jǐng,青qīng山shān绿lǜ水shuǐ在zài樵qiáo渔yú。

 七qī 虞yú

 红对白hóngduìbái,有对无yǒuduìwú。布bù谷gǔ对duì提tí壶hú。毛máo椎chuí对duì羽yǔ扇shàn,天tiān阙què对duì皇huáng都dōu。谢xiè蝴hú蝶dié,郑zhèng鹧zhè鸪gū。蹈dǎo海hǎi对duì归guī湖hú。花huā肥féi春chūn雨yǔ润rùn,竹zhú瘦shòu晚wǎn风fēng疏shū。麦mài饭fàn豆dòu麋mí终zhōng创chuàng汉hàn,尊zūn羹gēng胪lú脍kuài竟jìng归guī吴wú。琴qín调diào轻qīng弹tán,杨yáng柳liǔ月yuè中zhōng潜qián去qù听tīng;酒jiǔ旗qí斜xié挂guà,杏xìng花huā村cūn里lǐ共gòng来lái沽gū。

 罗luó对duì绮qǐ,茗míng对duì蔬shū。柏bǎi秀xiù对duì松sōng枯kū。中zhōng元yuán对duì上shàng巳sì,返fǎn璧bì对duì还hái珠zhū。云yún梦mèng泽zé,洞dòng庭tíng湖hú。玉yù烛zhú对duì冰bīng壶hú。苍cāng头tóu犀xī角jiǎo带dài,绿lǜ鬓bìn象xiàng牙yá梳shū。松sōng阴yīn白bái鹤hè声shēng相xiāng应yìng,镜jìng里lǐ青qīng鸾luán影yǐng不bù孤gū。竹zhú户hù半bàn开kāi,对duì牖yǒu不bù知zhī人rén在zài否fǒu?柴chái门mén深shēn闭bì,停tíng车chē还hái有yǒu客kè来lái无wú。

 宾bīn对duì主zhǔ,婢bì对duì奴nú。宝bǎo鸭yā对duì金jīn凫fú。升shēng堂táng对duì入rù室shì,鼓gǔ瑟sè对duì投tóu壶hú。砚yàn合hé璧bì,颂sòng联lián珠zhū。提tí饔yōng对duì当dāng垆lú。仰yǎng高gāo红hóng日rì尽jìn,望wàng远yuǎn白bái云yún孤gū。歆xīn向xiàng秘mì书shū窥kuī二èr酉yǒu,机jī云yún芳fāng誉yù动dòng三sān吴wú。祖zǔ饯jiàn三sān杯bēi,老lǎo去qù常cháng斟zhēn花huā下xià酒jiǔ;荒huāng田tián五wǔ亩mǔ,归guī来lái独dú荷hé月yuè中zhōng锄chú。

 君jūn对duì父fù,魏wèi对duì吴wú。北běi岳yuè对duì西xī湖hú。菜cài蔬shū对duì茶chá饭fàn,苣qǔ笋sǔn对duì菖chāng蒲pú。梅méi花huā数shù,竹zhú叶yè符fú。廷tíng议yì对duì山shān呼hū。两都班固赋liǎngdūbāngùfù,八bā阵zhèn孔kǒng明míng图tú。田tián庆qìng紫zǐ荆jīng堂táng下xià茂mào,王wáng裒póu青qīng柏bǎi墓mù前qián枯kū。出chū塞sài中zhōng郎láng,羝dī有yǒu乳rǔ时shí归guī汉hàn室shì;质zhì秦qín太tài子zǐ,马mǎ生shēng角jiǎo日rì返fǎn燕yàn都dū。

 八bā 齐qí

 鸾luán对duì凤fèng,犬quǎn对duì鸡jī。塞sài北běi对duì关guān西xī。长cháng生shēng对duì益yì智zhì,老lǎo幼yòu对duì旅lǚ倪ní。颂sòng竹zhú策cè,剪jiǎn桐tóng圭guī。剥bāo枣zǎo对duì蒸zhēng梨lí。绵mián腰yāo如rú弱ruò柳liǔ,嫩nèn手shǒu似sì柔róu荑yí。狡jiǎo龟guī能néng穿chuān三sān穴xué隐yǐn,鹪jiāo鹩liáo权quán借jiè一yì枝zhī栖qī。角jiǎo里lǐ先xiān生sheng,策cè杖zhàng垂chuí绅shēn扶fú少shào主zhǔ;于yú陵líng仲zhòng子zǐ,辟pì纑lú织zhī履lǚ赖lài贤xián妻qī。

 鸣míng对duì吠fèi,泛fàn对duì栖qī。燕yàn语yǔ对duì莺yīng啼tí。珊shān瑚hú对duì玛mǎ瑙nǎo,琥hǔ珀pò对duì玻bō璃lí。绛jiàng县xiàn老lǎo,伯bó州zhōu梨lí。测cè蠡lí对duì然rán犀xī。榆yú槐huái堪kān作zuò荫yīn,桃táo李lǐ自zì成chéng蹊qī。投tóu巫wū救jiù女nǚ西xī门mén豹bào,赁lìn浣huàn逢féng到dào百bǎi里lǐ奚xī。阙què里lǐ门mén墙qiáng,陋lòu巷xiàng规guī模mó原yuán不bù陋lòu;隋suí堤dī基jī址zhǐ,迷mí楼lóu踪zōng迹jì亦yì全quán迷mí。

 越yuè对duì赵zhào,楚chǔ对duì齐qí。柳liǔ岸àn对duì桃táo溪xī。纱shā窗chuāng对duì绣xiù户hù,画huà阁gé对duì香xiāng闺guī。修xiū月yuè斧fǔ,上shàng天tiān梯tī。螮dì蝀dōng对duì虹hóng霓ní。行xíng乐lè游yóu春chūn圃pǔ,工gōng谀yú病bìng夏xià畦qí。李lǐ广guǎng不bù封fēng空kōng射shè虎hǔ,魏wèi明míng得dé立lì为wéi存cún麂jǐ。按àn辔pèi徐xú行xíng,细xì柳liǔ功gōng成chéng劳láo王wáng敬jìng;闻wén声shēng稍shāo卧wò,临lín泾jīng名míng震zhèn止zhǐ儿ér啼tí。

 九jiǔ 佳jiā

 门mén对duì户hù,陌mò对duì街jiē。枝zhī叶yè对duì根gēn荄gāi。斗dòu鸡jī对duì挥huī麈zhǔ,凤fèng髻jì对duì鸾luán钗chāi。登dēng楚chǔ岫xiù,渡dù秦qín淮huái。子zǐ规guī对duì夫fū差chà。石shí鼎dǐng龙lóng头tóu缩suō,银yín筝zhēng雁yàn翅chì排pái。百bǎi年nián诗shī礼lǐ延yán余yú庆qìng,万wàn里lǐ风fēng云yún入rù壮zhuàng怀huái。能néng辨biàn明míng伦lún,死sǐ矣yǐ野yě哉zāi悲bēi季jì路lù;不bù由yóu径jìng袜wà,生shēng乎hū愚yú也yě有yǒu高gāo柴chái。

 冠guàn对duì履lǚ,袜wà对duì鞋xié。海hǎi角jiǎo对duì天tiān涯yá。鸡jī人rén对duì虎hǔ旅lǚ,六liù市shì对duì三sān街jiē。陈chén俎zǔ豆dòu,戏xì堆duī埋mái。皎jiǎo皎jiǎo对duì皑ái皑ái。贤xián相xiāng聚jù东dōng阁gé,良liáng明míng集jí小xiǎo斋zhāi。梦mèng里lǐ山shān川chuān书shū越yuè绝jué,枕zhěn边biān风fēng月yuè记jì齐qí谐xié。三sān径jìng萧xiāo疏shū,彭péng泽zé高gāo凤fèng怡yí五wǔ柳liǔ;六liù朝cháo华huá贵guì,琅láng琊yá佳jiā气qì种zhǒng三sān槐huái。

 勤qín对duì俭jiǎn,巧qiǎo对duì乖guāi。水shuǐ榭xiè对duì山shān斋zhāi。冰bīng桃táo对duì雪xuě藕ǒu,漏lòu箭jiàn对duì更gèng牌pái。寒hán翠cuì袖xiù,贵guì金jīn钗chāi。慷kāng慨kǎi对duì诙huī谐xié。竹zhú径jìng风fēng声shēng籁lài,花huā溪xī月yuè影yǐng筛shāi。携xié囊náng佳jiā句jù随suí时shí贮zhù,荷hé锸chā沉chén酣hān到dào处chù埋mái。江jiāng海hǎi孤gū踪zōng,云yún浪làng风fēng涛tāo惊jīng旅lǚ梦mèng;乡xiāng关guān万wàn里lǐ,烟yān峦luán云yún树shù切qiē归guī怀huái。

 杞qǐ对duì梓zǐ,桧guì对duì楷kǎi。水shuǐ泊bó对duì山shān崖yá。舞wǔ裙qún对duì歌gē袖xiù,玉yù陛bì对duì瑶yáo阶jiē。风fēng入rù袂mèi,月yuè盈yíng怀huái。虎hǔ兕sì对duì狼láng豺chái。马mǎ融róng堂táng上shàng帐zhàng,羊yáng侃kǎn水shuǐ中zhōng斋zhāi。北běi面miàn黉hóng宫gōng宜yí拾shí芥gài,东dōng巡xún岱dài畤zhì定dìng燔fán柴chái。锦jǐn缆lǎn春chūn江jiāng,横héng笛dí洞dòng箫xiāo通tōng碧bì落luò;华huá灯dēng夜yè月yuè,遗yí簪zān堕duò翠cuì遍biàn香xiāng街jiē。

 十shí 灰huī

 春chūn对duì夏xià,喜xǐ对duì哀āi。大dà手shǒu对duì长cháng才cái。风fēng清qīng对duì月yuè朗lǎng,地dì阔kuò对duì天tiān开kāi。游you阆láng苑yuàn,醉zuì蓬péng莱lái。七qī政zhèng对duì三sān台tái。青qīng龙lóng壶hú老lǎo杖zhàng,白bái燕yàn玉yù人rén钗chāi。香xiāng风fēng十shí里lǐ望wàng仙xiān阁gé,明míng月yuè一yì天tiān思sī子zǐ台tái。玉yù洁jié冰bīng桃táo,王wáng母mǔ几jǐ因yīn求qiú道dào降jiàng;连lián舟zhōu藜li杖zhàng,真zhēn人rén原yuán为wéi读dú书shū来lái。

 朝cháo对duì暮mù,去qù对duì来lái。庶shù矣yǐ对duì康kāng哉zāi。马mǎ肝gān对duì鸡jī肋lèi,杏xìng眼yǎn对duì桃táo腮sāi。佳jiā兴xìng适shì,好hǎo怀huái开kāi。朔shuò雪xuě对duì春chūn雷léi。云yún移yí鳷zhī鹊què观guān,日rì晒shài凤fèng凰huáng台tái。河hé边biān淑shū气qì迎yíng芳fāng草cǎo,林lín下xià轻qīng风fēng待dài落luò梅méi。柳liǔ媚mèi花huā明míng,燕yàn语yǔ莺yīng声shēng浑hún是shì笑xiào;松sōng号hào柏bǎi舞wǔ,猿yuán啼tí鹤hè唳lì总zǒng成chéng哀āi。

 忠zhōng对duì信xìn,博bó对duì赅gāi。忖cǔn度duó对duì疑yí猜cāi。香xiāng消xiao对duì烛zhú暗àn,鹊què喜xǐ对duì蛩qióng哀āi。金jīn花huā报bào,玉yù镜jìng台tái。倒dǎo斝jiǎ对duì衔xián怀huái。岩yán巅diān横héng老lǎo树shù,石shí磴dèng覆fù苍cāng苔tái。雪xuě满mǎn山shān中zhōng高gāo士shì卧wò,月yuè明míng林lín下xià美měi人rén来lái。绿lǜ柳liǔ沿yán堤dī,皆jiē因yīn苏sū子zǐ来lái时shí种zhǒng;碧bì桃táo满mǎn观guān,尽jìn是shì刘liú郎láng去qù后hòu栽zāi。

 十shí 一yī 真zhēn

 莲lián对duì菊jú,凤fèng对duì麟lín。浊zhuó富fù对duì清qīng贫pín。渔yú庄zhuāng对duì佛fó舍shě,松sōng盖gài对duì花huā茵yīn。萝luó月yuè叟sǒu,葛gě天tiān民mín。国guó宝bǎo对duì家jiā珍zhēn。草cǎo迎yíng金jīn埒liè马mǎ,花huā醉zuì玉yù楼lóu人rén。巢cháo燕yàn三sān春chūn尝cháng唤huàn友yǒu,塞sāi鸿hóng八bā月yuè始shǐ来lái宾bīn。古gǔ往wǎng今jīn来lái,谁shuí见jiàn泰tài山shān曾céng作zuò砺lì;天tiān长cháng地dì久jiǔ,人rén传chuán沧cāng海hǎi几jǐ扬yáng尘chén。

 兄xiōng对duì弟dì,吏lì对duì民mín。父fù子zǐ对duì君jūn臣chén。勾gōu丁dīng对duì甫fǔ甲jiǎ,赴fù卯mǎo对duì同tóng寅yín。折zhé桂guì客kè,簪zān花huā人rén。四sì皓hào对duì三sān仁rén。王wáng乔qiáo云yún外wài鸟niǎo,郭guō泰tài雨yǔ中zhōng巾jīn。人rén交jiāo好hǎo友yǒu求qiú三sān益yì,士shì有yǒu贤xián妻qī备bèi五wǔ伦lún。文wén教jiào南nán宣xuān,武wǔ帝dì平píng蛮mán开kāi百bǎi越yuè;义yì旗qí西xī指zhǐ,韩hán侯hóu扶fú汉hàn卷juǎn三sān秦qín。

 申shēn对duì午wǔ,侃kǎn对duì訚yín。阿ā魏wèi对duì茵yīn陈chén。楚chǔ兰lán对duì湘xiāng芷zhǐ,碧bì柳liǔ对duì青qīng筠jūn。花huā馥fù馥fù,叶yè蓁zhēn蓁zhēn。粉fěn颈jǐng对duì朱zhū唇chún。曹cáo公gōng奸jiān似sì鬼guǐ,尧yáo帝dì智zhì如rú神shén。南nán阮ruǎn才cái郎láng差chà北běi富fù,东dōng邻lín丑chǒu女nǚ效xiào西xī颦pín。色sè艳yàn北běi堂táng,草cǎo号hào忘wàng忧yōu忧yōu甚shèn事shì?香xiāng浓nóng南nán国guó,花huā名míng含hán笑xiào笑xiào何hé人rén?

 十shí 二èr 文wén

 忧yōu对duì喜xǐ,戚qī对duì欣xīn。五wǔ典diǎn对duì三sān坟fén。佛fó经jīng对duì仙xiān语yǔ,夏xià耨nòu对duì春chūn耘yún。烹pēng早zǎo韭jiǔ,剪jiǎn春chūn芹qín。暮mù雨yǔ对duì朝zhāo云yún。竹zhú间jiān斜xié白bái接jiē,花huā下xià醉zuì红hóng裙qún。掌zhǎng握wò灵líng符fú五wǔ岳yuè篆zhuàn,腰yāo悬xuán宝bǎo剑jiàn七qī星xīng纹wén。金jīn锁suǒ未wèi开kāi,上shàng相xiàng趋qū听tīng宫gōng漏lòu水shuǐ;珠zhū帘lián半bàn卷juǎn,翻fān僚liáo仰yǎng对duì御yù炉lú薰xūn。

 词cí对duì赋fù,懒lǎn对duì勤qín。类lèi聚jù对duì群qún分fēn。鸾luán箫xiāo对duì凤fèng笛dí,带dài草cǎo对duì香xiāng芸yún。燕yàn许xǔ笔bǐ,韩hán柳liǔ文wén。旧jiù话huà对duì新xīn闻wén。赫hè赫hè周zhōu南nán仲zhòng,翮hé翮hé晋jìn右yòu军jūn。六liù国guó说shuō成chéng苏sū子zǐ贵guì,两liǎng京jīng收shōu复fù郭guō公gōng勋xūn。汉hàn阙què陈chén书shū,侃kǎn侃kǎn忠zhōng言yán推tuī贾jiǎ谊yì;唐táng廷tíng对duì策cè,岩yán岩yán直zhí谏jiàn有yǒu刘liú贲bēn。

 言yán对duì笑xiào,绩jì对duì勋xūn。鹿lù豕shǐ对duì羊yáng羵fén。星xīng冠guàn对duì月yuè扇shàn,把bǎ袂mèi对duì书shū裾jū。汤tāng事shì葛gě,说shuō兴xìng殷yīn。萝luó月yuè对duì松sōng云yún。西xī池chí青qīng乌wū使shǐ,北běi塞sāi黑hēi鸦yā军jūn。文wén武wǔ成chéng康kāng为wéi一yí代dài,魏wèi吴wú蜀shǔ汉hàn定dìng三sān分fēn。桂guì苑yuàn秋qiū宵xiāo,明míng月yuè三sān杯bēi邀yāo曲qǔ客kè;松sōng亭tíng夏xià日rì,薰xūn风fēng一yì曲qǔ奏zòu桐tóng君jūn。

 十shí 三sān 元yuán

 卑bēi对duì长cháng,季jì对duì昆kūn。永yǒng巷xiàng对duì长zhǎng门mén。山shān亭tíng对duì水shuǐ阁gé,旅舍对军屯lǚshèduìjūntún。杨yáng子zǐ渡dù,谢xiè公gōng墩dūn。德dé重zhòng对duì年nián尊zūn。承乾对出震chéngqiánduìchūzhèn,叠dié坎kǎn对duì重zhòng坤kūn。志zhì士shì报bào君jūn思sī犬quǎn马mǎ,仁rén王wáng养yǎng老lǎo察chá鸡jī豚tún。远yuǎn水shuǐ平píng沙shā,有yǒu客kè泛fàn舟zhōu桃táo叶yè渡dù;斜xié风fēng细xì雨yǔ,何hé人rén携xié榼kē杏xìng花huā村cūn。

 君jūn对duì相xiāng,祖zǔ对duì孙sūn。夕xī照zhào对duì朝cháo曛xūn。兰lán台tái对duì桂guì殿diàn,海hǎi岛dǎo对duì山shān村cūn。碑bēi堕duò泪lèi,赋fù招zhāo魂hún。报bào怨yuàn对duì怀huái恩ēn。陵líng埋mái金jīn吐tǔ气qì,田tián种zhǒng玉yù生shēng根gēn。相xiāng府fǔ珠zhū帘lián垂chuí白bái昼zhòu,边biān城chéng画huà角jiǎo对duì黄huáng昏hūn。枫fēng叶yè半bàn山shān,秋qiū去qù烟yān霞xiá堪kān倚yǐ杖zhàng;梨lí花huā满mǎn地dì,夜yè来lái风fēng雨yǔ不bù开kāi门mén。

 十shí 四sì 寒hán

 家jiā对duì国guó,治zhì对duì安ān。地dì主zhǔ对duì天tiān官guān。坎kǎn男nán对duì离lí女nǚ,周zhōu诰gào对duì殷yīn盘pán。三sān三sān暖nuǎn,九jiǔ九jiǔ寒hán。杜dù撰zhuàn对duì包bāo弹dàn。古gǔ壁bì蛩qióng声shēng匝zā,闲xián亭tíng鹤hè影yǐng单dān。燕yàn出chū帘lián边biān春chūn寂jì寂jì,莺yīng闻wén枕zhěn上shàng漏lòu珊shān珊shān。池chí柳liǔ烟yān飘piāo,日rì夕xī郎láng归guī青qīng锁suǒ闼tà;阶jiē花huā雨yǔ过guò,月yuè明míng人rén倚yǐ玉yù栏lán杆gān。

 肥féi对duì瘦shòu,窄zhǎi对duì宽kuān。黄huáng犬quǎn对duì青qīng鸾luán。指zhǐ环huán对duì腰yāo带dài,洗xǐ钵bō对duì投tóu竿gān。诛zhū倭wō剑jiàn,进jìn贤xián冠guàn。画huà栋dòng对duì雕diāo栏lán。双shuāng垂chuí白bái玉yù箸zhù,九jiǔ转zhuǎn紫zǐ金jīn丹dān。陕shǎn右yòu棠táng高gāo怀huái召zhào伯bó,河hé南nán花huā满mǎn忆yì潘pān安ān。陌mò上shàng芳fāng春chūn,弱ruò柳liǔ当dāng风fēng披pī彩cǎi线xiàn;池chí中zhōng清qīng晓xiǎo,碧bì荷hé承chéng露lù捧pěng珠zhū盘pán。

 行xíng对duì卧wò,听tīng对duì看kàn。鹿lù洞dòng对duì鱼yú滩tān。蛟jiāo腾téng对duì豹bào变biàn,虎踞对龙蟠hǔjùduìlóngpán。风fēng凛lǐn凛lǐn,雪xuě漫màn漫màn。手shǒu辣là对duì心xīn酸suān。莺yīng莺yīng对duì燕yàn燕yàn,小xiǎo小xiǎo对duì端duān端duān。蓝lán水shuǐ远yuǎn从cóng千qiān涧jiàn落luò,玉yù山shān高gāo并bìng两liǎng峰fēng寒hán。至zhì圣shèng不bù凡fán,嬉xī戏xì六liù龄líng陈chén俎zǔ豆dòu;老莱大孝lǎoláidàxiào,承chéng欢huān七qī衮gǔn舞wǔ斑bān襕lán。

 十 五wǔ 删shān

 林lín对duì坞wù,岭lǐng对duì峦luán。昼zhòu永yǒng对duì春chūn闲xián。谋móu深shēn对duì望wàng重zhòng,任rèn大dà对duì投tóu艰jiān。裾jū袅niǎo袅niǎo,佩pèi珊shān珊shān。守shǒu塞sāi对duì当dāng关guān。密mì云yún千qiān里lǐ合hé,新xīn月yuè一yī钩gōu弯wān。叔shū宝bǎo君jūn臣chén皆jiē纵zòng逸yì,重zhòng华huá父fù母mǔ是shì嚣xiāo顽wán。名míng动dòng帝dì畿jī,西xī蜀shǔ三sān苏sū来lái日rì下xià;壮zhuàng游you京jīng洛luò,东dōng吴wú二èr陆lù起qǐ云yún间jiān。

 临lín对duì仿fǎng,吝lìn对duì悭qiān。讨tǎo逆nì对duì平píng蛮mán。忠zhōng肝gān对duì义yì胆dǎn,雾wù鬓bìn对duì云yún鬟huán。埋mái笔bǐ冢zhǒng,烂làn柯kē山shān。月yuè貌mào对duì天tiān颜yán。龙lóng潜qián终zhōng得dé跃yuè,鸟niǎo倦juàn亦yì知zhī还hái。陇lǒng树shù飞fēi来lái鹦yīng鹉wǔ绿lǜ,池chí筠jūn密mì处chù鹧zhè鸪gū斑bān。秋qiū露lù横héng江jiāng,苏sū子zǐ月yuè明míng游you赤chì壁bì;冻dòng云yún迷mí岭lǐng,韩hán公gōng雪xuě拥yōng过guò蓝lán关guān。

声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:403855638#qq.com 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。